Darba laiks un biļešu cenas
* “Rakšu lielais ceļojums” pieejams tikai brīvdienās.
Kamieļu parka “Rakši” kasē, suvenīru veikalā un kafejnīcā ir iespējami norēķini ar banku kartēm.